Ischemická choroba srdeční – hrozba moderní civilizace

Ischemická choroba srdeční a postižení periferních tepen mají obvykle společného jmenovatele a tím je proces zvaný ateroskleróza. Ateroskleróza je celková metabolická porucha, na níž se podílí mnoho faktorů.

Ateroskleróza prochází během let různými fázemi a způsobuje různé změny cévní stěny. Za minimální změnu se považují tzv. tukové proužky, které se časem mění na vazivové, ty se rozrůstají, zmnožují a spojují v souvislé ateromatózní pláty vyčnívající nad vnitřní povrch cév. Obsahují cholesterol, vrstvy krevních sraženin a vrstvy vaziva. Na to pak navazují změny sekundární v podobě ateromatózního vředu (rozpadlá tuková tkáň), trombu (usazení krevní sraženiny), kalcifikace (zvápenatění nánosu) nebo krvácení (prasknutí vředu). V důsledku těchto procesů může dojít k postupnému zúžení nebo uzávěru tepny. To se projeví zhoršenou dodávkou krve, tím i kyslíku a důležitých živin do tkání.

Angina pectoris

Příčinou anginy pectoris je ischemie myokardu - nedokrvenost srdečního svalu. Znamená to, že srdce je nedostatečně zásobováno kyslíkem. Toto nedostatečné zásobení krve kyslíkem může být způsobeno jednak zhoršeným přívodem (zúžení tepny) nebo zvýšenými nároky (fyzická zátěž).

Nejčastější formou je tzv. angina pectoris. Projevuje se jako bolest či nepříjemný tlak, lokalizovaný nejčastěji za horní nebo střední částí hrudní kosti, vznikající při námaze, zejména při chůzi. Bolest často provázejí pocity úzkosti, poruchy srdečního rytmu, pocit dušnosti, závratě. Bolest může být omezena na jedno místo, ale častěji zasahuje do hrudníku, do ramen, krku, případně do čelistí. Velmi častá je iradiace do paže. Kromě fyzické námahy ji může vyvolat i emoční stres. Potíže mizí po přerušení fyzické námahy event. po požití nitroglycerinu.

Infarkt myokardu

Typickým projevem je acinózní bolest. Je však intenzivnější, dlouhodobější, obvykle neustává po přerušení fyzické námahy a často vzniká v klidu. Ani po nitroglycerinu se příliš nezmírňuje. Navíc je provázena výraznou dušností, strachem i různými poruchami srdeční činnosti. Příčinou infarktu je změna ischemického neboli nedokrveného ložiska na ložisko nekrotické - odumřelé.

Léčba srdečních chorob

Angioplastika

Z třísla se zavádí katetr, který má na svém konci speciální balónek. Katetr se zavede  až do místa zúžení, poté se naplní kontrastní látkou a zúžené místo se rozšíří. Po skončení  celého zákroku je balónek vyprázdněn a katetr odstraněn.

Chirurgická léčba

Nejčastěji se provádí aorto-koronární bypass. Je to jakési přemostění či vytvoření náhradní cesty.

Jak dál po infarktu?

Co mi prospěje? Zdravá strava, snížení hladiny tuků. Energetický příjem by měl odpovídat energetickému výdeji. Vzhledem k vysokému procentu lidí trpících nadváhou či obezitou je doporučováno snížit množství jídla o 20%. Doporučuje se snížení příjmu tuků, cholesterolu, omezení spotřeby masa, zvýšení konzumace ryb, mléka a mléčných výrobků (doporučují se spíše nízkotučné) omezení spotřeby vajec, cukru, alkoholu, soli a samozřejmě se doporučuje nekouřit.

Nutná je léčba hyperlipidemie, správná léčba cukrovky, sledování krevního tlaku, změna pohybových návyků, relaxace.

Ischemická choroba srdeční – hrozba moderní civilizace patří do témat
 • KX Laser info 02.03.2010 09:28:26

  Nemoci způsobené špatným stavem krve
  Kolik nemocí způsobuje špatný stav krve?
  Abychom mohli tuto otázku zodpovědět, musíme nejdříve objasnit pojem „špatný stav krve“.
  Hlavní funkcí krve je doprava živin (kyslík, glukózu) a základních elementů do buněk lidského těla a zároveň odvod odpadních látek (např. oxid uhličitý, kysel.mléčná). Krev rovněž transportuje buňky a různé substance (aminokyseliny, tuky – lipidy, hormony) do tkání a orgánů.
  Pokud krevní složení neodpovídá optimálním hodnotám, jsou tyto funkce nepříznivě ovlivněny a to způsobuje negativní dopad na velké množství tělesných orgánů.
  Pro odpověď na úvodní otázku se dostaneme k další otázce: Kolik orgánů ovlivňuje krev?
  Odpověď je více než zřejmá – téměř všechny, protože krev je pro životní funkce všech tělesných orgánů nezbytná.
  V dnešní době jsou problémy se špatnou kvalitou krve velmi časté a nelze se proto divit, že to přináší mnoho zdravotních komplikací. A tak, když probíráme jednotlivá odvětví medicíny, tak jak jsou rozdělena na škatulky podle západního způsobu léčby, dostaneme se při výčtu různých –logií přibližně k číslu 20. V každém odvětví je mnoho chorob, které přímo souvisí nebo vznikly v důsledku špatného stavu krve.
  Selský rozum nám říká, že pokud současná medicína dokáže uvést krev zpět to optimálního stavu, odstraní současně i vlastní příčinu onemocnění.

  A nyní další otázka: Umí toto současná medicína? Odpověď zní: Ano, mechanismus „opravy“ krve a jejích složek je znám již 20 let. Tímto používaným způsobem je laserové ozařování krve nízkovýkonným laserem. Bylo zjištěno, že laserový paprsek přesně definovaného výkonu a vlnové délky působí svými fotony na krev a její složky tak, že dokáže odstranit nežádoucí složky v krvi a současně stimuluje procesy vedoucí k ozdravení organismu.
  Dlouhodobým problémem však byla aplikace kontaktu laserového paprsku s krví. Používala se metoda intravazálního ozařování, což znamenalo hospitalizaci s umístěním laserové sondy do žíly. Pro nákladnost, nepraktičnost a riziko infekce však tato metoda může mít jen omezené použití, což je vzhledem ke své účinnosti a potřebnosti problém.
  Naštěstí je zde však i nová metoda, stále používanější a stejně účinná, která spočívá ve vytvoření kontaktu laserového paprsku s krevním řečištěm v nosní dutině.
  Přístroj, který toto umí a je novinkou na našem a evropském trhu, se nazývá KX Laser a je použitelný nejen pro lékařskou praxi, ale i pro širokou veřejnost.
  Široká možnost uplatnění a jednoduchost ovládání bez nutnosti hospitalizace a lékařského personálu z přístroje činí opravdu „univerzálního lékařského pomocníka“, který je vždy a všude k dispozici.

  Bližší informace o tomto přístroji naleznete na webových stránkách www.kxlaser.cz


Adresář

Diskutujte na téma Srdeční choroby

Píšeme jinde


Zdravě.cz na Facebooku