Srdeční choroby

Středomořská strava - prevence kardiovaskulárních příhod

Michaela Kopřivová
14.03.2013

O zdravotních benefitech středomořského způsobu stravování se hovoří již několik let. Nejnovější studie ukázala, že je dokonce účinnější než nízkotučná dieta.

REKLAMA

Základ středomořské stravy

Pro tradiční mediteránní stravu je typické:

  • vysoký přísun olivového oleje, ovoce, ořechů a mandlí, zeleniny, obilovin a luštěnin
  • střední přísun ryb a drůbežího masa
  • nízký příjem mléčných výrobků, červeného masa a sladkostí
  • s jídlem je v rozumné míře konzumováno víno (zvláště červené)

Výzkum prováděný po dobu pěti let sledoval zdravotní stav téměř 7 400 lidí, kteří měli vysoké riziko rozvoje kardiovaskulárních chorob z různých důvodů: nadváha, kouření, genetické předpoklady, vysoký krevní tlak nebo vysoká hladina cholesterolu.

Zcela náhodně byli rozděleni do tří skupin, z toho dvě skupiny měly dodržovat středomořskou dietu a třetí, kontrolní skupina, měla dodržovat běžnou nízkotučnou dietu.

Oběma „středomořským“ skupinám bylo doporučeno nahradit červené maso bílým a zařadit minimálně třikrát týdně do jídelníčku mořské ryby. Ovoce a zeleninu měli jíst dvakrát až třikrát denně.

Skupiny se středomořským způsobem stravování se lišily v tom, že jedna skupina měla zvýšený příjem panenského olivového oleje (minimálně 4 lžíce denně) a druhá skupina zvýšený příjem ořechů a mandlí (alespoň 12 kusů).

Tento způsob stravování dodržovali zkoumaní lidé 5 let. Během této doby samozřejmě došlo k několika stovkám případů srdečních příhod, mrtvic a úmrtí v důsledku kardiovaskulárních příhod. Vždyť šlo o skupinu osob se zvýšeným rizikem srdečně-cévních onemocnění.

Záznamy o všech hospitalizacích, příhodách a úmrtích byly pečlivě sledovány a vyhodnocovány. Výsledek byl překvapivý: Ve skupinách s mediteránním způsobem stravování bylo případů kardiovaskulárních příhod a úmrtí o 30 % méně než ve skupině s nízkotučnou stravou.

Rozdíly byly i mezi dvěma skupinami s mediteránním stravováním. Ta, která měla za úkol konzumovat ve zvýšené míře ořechy a mandle, měla o 46 % nižší riziko mrtvice oproti kontrolní skupině s nízkotučnou dietou. Skupina se zvýšeným příjmem olivového oleje měla toto riziko nižší o 30 % než „nízkotučná“ skupina.

Výsledky rozsáhlé studie tak jasně dokazují výhody středomořské stravy pro snížení rizika kardiovaskulárních onemocnění a zároveň vysvětlují nižší úmrtnost na kardiovaskulární choroby obyvatel z oblasti Středomoří oproti situaci v ostatní Evropě a USA.

Středomořská dieta je zdravá i chutná

Pozitivní vliv středomořské diety na zdraví si vědci vysvětlují zvýšeným obsahem omega-3 mastných kyselin (ořechy, některé mořské ryby), které mají velmi příznivý ochranný vliv na kardiovaskulární systém, a vysokým obsahem polyfenolů a vitamínu E v panenském olivovém oleji, jež přispívají ke snížení zánětlivých změn v organismu.

Středomořská dieta má kromě svého pozitivního vlivu na kardiovaskulární zdraví ještě jednu obrovskou výhodou. Je chutná a příjemná, příliš nás neomezí ve výběru potravin, a není potřeba přehnaně počítat kalorie. Proto se dá dodržovat celoživotně, nejen se skřípěním zubů pár měsíců, jak to bývá u ostatních diet.

Výsledky studie by nás tedy určitě měly inspirovat ke změně stravování. Například běžné tuky a oleje nahraďte panenským olivovým olejem a místo chipsů a dalších slaných pochutin si dejte raději ořechy či mandle. O zvýšené konzumaci zeleniny a ovoce a sníženém příjmu červeného masa nemluvě.

Autor: Michaela Kopřivová

Autismus a jeho projevy
Amniocentéza - jak a proč se provádí

Další články